Istražno bušenje

Istražno bušenje2021-05-26T00:08:00+02:00

Geotehničko istražno bušenje

Geotehničko istražno bušenje jedna je od metoda podzemnog istraživanja i vrlo često je sastavni deo geotehničkih istražnih radova. Pruža vizuelni uvid u geološki i geotehnički profil istražene lokacije. Najvažniji rezultat istražnog bušenja je jezgro za bušenje, koje predstavlja profil dubine podloge ispitivanog položaja.

Prospektorsko istražno bušenje2020-10-25T21:55:51+01:00

Oprema za bušenje se koristi za rotaciono istražno bušenje sa potpunom bušilicom bez jezgre. Prospektivno istražno bušenje koristi se za određivanje debljine poklopca.

Istražno bušenje sa spiralom2020-10-25T21:56:16+01:00

Metoda mašinskog ili ručnog istražnog bušenja koja koristi čeličnu ravnu spiralu učvršćenu za bušaću šipku, koja je spiralom mehanički uvijena u zemlju.

 

Rotacijsko istražno bušenje2020-10-25T21:56:40+01:00

Alat za bušenje se mehanički rotira i hidraulički pritiska sa površine terena pomoću šupljih bušaćih šipki.

OSTALA ISTRAŽIVANJA U SKLOPU ISTRAŽNOG BUŠENJA

Pored ispitivanja i određivanja jezgra za bušenje, istražno bušenje omogućava i:

• Merenje pojave i nivoa podzemnih voda,

• Ispitivanje upijanja vode određenog sloja ili horizonta tla,

• Ugradnja nagiba za praćenje horizontalnih pomeranja terena,

• Instalacija pijezometra u svrhu praćenja pritiska pora,

• Ugradnja mernih uređaja za određivanje geotermalnih parametara profila bunara.

Zatražite ovu uslugu
Go to Top