Sondiranje

Sondiranje2021-05-26T00:12:59+02:00

Sondiranje penetracijom

Sondiranje penetracijom je pomoćno sondiranje i izvodi se u cilju dobijanja relativnog otpora tla. Korisno je u slučajevima gde je tlo muljevito i mekano i kada se sa većih dubina ne mogu izvaditi neporemećeni uzorci nekoherentnog tla radi ispitivanja njihove nosivosti i stišljivosti. Po načinu izvođenja razlikuje se standardno (dinamičko) i statičko (penetraciono) sondiranje.

Standardni (dinamički) penetracioni opit (SPT)2020-10-25T21:57:07+01:00

Registruje se broj udaraca (N) malja potreban za utiskivanje standardne „kašike“ ili konusa za 30cm.

Statički penetracioni opit (CPT)2020-10-25T21:57:28+01:00

Meri se otpor (qc)pri utiskivanju konusnog vrha penetrometra u tlo.

Penetraciono sondiranje tla

Ispitivanje na licu mesta (in situ), pogodno kada se iz slojeva krupnozrnog tla ne mogu dobiti neporemećeni uzorci za laboratorijska ispitivanja.

Zatražite ovu uslugu
Go to Top